Poradenstvo pre vodičov na základe rozhodnutia PZ v zmysle zákona 8/2009 Z.z. sa uskutoční v stredu o 16.00.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.č. 0911 396 011 alebo 0903 396 012. 

 

 

                                                                

FESKO, s.r.o je organizácia zameraná na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v oblastiach klinickej psychológie, poradenskej psychológie, pracovnej a organizačnej psychológie, dopravnej psychológie, psychoterapie a biofeedbacku.

Odborným garantom organizácie je PhDr. František Skokan, PhD. (nar. 1956).                            
V roku 1986 úspešne ukončil štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Popri štúdiu pracoval ako sociálny kurátor v Žiline a po jeho ukončení pracoval v manželskej a predmanželskej poradni. V rokoch 1990-2003 pôsobil v  Ústave na výkon väzby v Žiline, ako vedúci psychodiagnostického a konzultačného strediska, kde sa venoval posudzovaniu psychickej spôsobilosti na výkon povolania, klinicko - psychologickým vyšetreniam odsúdených a obvinených, psychoterapii, poradenstvu a krízovým intervenciám.
V roku 2004  začal vykonávať  súkromnú psychologickú prax  vo vlastnom mene a od roku 2010 sa pretransformoval na FESKO,s.r.o. Získané špecializácie:
-          klinická psychológia
-          poradenská psychológia
-          pracovná a organizačná psychológia
Získané certifikačné činnosti
-          dopravná psychológia
-          psychoterapia
 

  

 

V organizácii FESKO, s.r.o pracuje od 1.júla 2011 Mgr.Barbora Beňová(nar. 1987), ktorá v máji v roku 2011 úspešne ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 2015 špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia a v roku 2017 aj  štúdium v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.

registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010