Vykonávam dynamicky orientovanú psychoterapiu. Som absolventom dlhodobého sebaskúsenostného výcviku (1991 – 1996) organizovaným Pražským psychotrapeutickým inštitútom Praha, garantovaného Doc. MUDr. Jaroslavom Skálom.
 
Supervíziu psychoterapie som absolvoval pod vedením PhDr. Juráša, CSc. a PhDr. Martina Chylíka.
registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010