Dopravná psychológia:

                                                                                                           Bez DPH                   s DPH

 

Psychologické vyšetrenie vodičov- individuálne                                     50,- €                      60,-€

Psychologické vyšetrenie vodičov - individuálne+ perimeter                  66,67,- €                    80,-€

Psychologické vyšetrenie vodičov nariadené PZ                                    83,33,- €                  100,-€

Psychologické vyšetrenie .- vzťah k práci                                               50,- €                       60,-€

Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl                                      58,33,- €                  70,-€   

Doplňujúce psychologické vyšetrenie vodiča ( do 2 testov)                      20,- €                             24,-€

Doplňujúce psychologické vyšetrenie vodiča ( do 4 testov)                      25,- €                            30,-€

Periférne vnímanie                                                                                  20,-€                           24,-€

Opätovné vydanie dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča                   8,33,- €                     10,-€

Psychologické poradenstvo pre vodičov – 12 hod.                                 20,83,-€/hod               25,-€/hod (Zákon č. 8/2009 )          

 

 

Klinická psychológia:

 

Psychologické vyšetrenie  SBS                                                           41,67,- €                      50,-€ 

Psychologické vyšetrenie  zbrojný preukaz                                       58,33,- €                        70,-€

Iné psychodiagnostické vyšetrenie                                                   25,-€/hod                      30,-€/hod

 

 

Psychoterapia:

 

Individuálna psychoterapia                                                                                                       50,-€

Párová psychoterapia                                                                                                               60,-€

Rodinná psychoterapia                                                                                                             60,-€

 

 

Pracovná a organizačná psychológia:

 

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti                                   25,- €/hod                 30,-€/hod

 

Psychologické služby                                                                      cena dohodou

 

 

 

 

 

 

registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010