Dopravná psychológia:

                                                                                                                  Bez DPH              s DPH

 

Psychologické vyšetrenie vodičov- individuálne                                            50 €                 60 €

Psychologické vyšetrenie vodičov - individuálne+ perimeter                    66,67 €                80 €

Psychologické vyšetrenie vodičov nariadené PZ                                      83,33 €              100 €

Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl                                       58,33 €                 70 €   

Doplňujúce psychologické vyšetrenie vodiča ( do 2 testov)                          25 €                 30 €

Doplňujúce psychologické vyšetrenie vodiča ( do 4 testov)                          40 €                 48 €

Periférne vnímanie                                                                                        25 €                 30 €

Opätovné vydanie dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča                     8,33 €                 10 €

Psychologické poradenstvo pre vodičov – 12 hod.                           20,83 €/hod          25 €/hod

(Zákon č. 8/2009 )          

 

Klinická psychológia:

 

Psychologické vyšetrenie  SBS                                                                      50 €                60 € 

Psychologické vyšetrenie  zbrojný preukaz                                               58,33 €                70 €

Iné psychodiagnostické vyšetrenie                                                          50 €/hod         60 €/hod

 

Poradenská psychológia: 

 

Individuálne   poradenstvo                                                                             50 €               60 €

Párové poradenstvo                                                                                       65 €               78 €

 

Psychoterapia:

 

Individuálna psychoterapia                                                                            60 €   

Párová psychoterapia                                                                                    80 €

Rodinná psychoterapia                                                                                  80 € 

Biofeedback HRV                                                                                          40 €              

 

Pracovná a organizačná psychológia:

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti                                  60 €/hod       72 €/hod

 

Iné psychologické služby                                                                        ceny dohodou

 

registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010