Klinický biofeedback (klinická psychofyziológia) využíva princípy spätnej väzby, sebaregulačné postupy, operačné podmieňovanie, diskriminačné učenie s cieľom zlepšiť kontrolu a ovládanie fyzilogických funkcií, redukovať symptómy, rozpoznávať a vyhýbať sa rizikovým stavom a aktivitám zhoršujúcim zdravie. Biofeedback je proces poznávania fyziologických premenných ako sú – svalová aktivita, periférna teplota kože, prietok krvi, parametre dýchania a činnosti srdca s cieľom pomôcť pacientovi osvojiť si ich uvedomovanie, kontrolu a ovládanie.
 
Pri svojej práci využívame respiračný biofeedback, biofeedback premenlivosti srdcovej frekvencie, tzv. HRV biofeedback.
Doporučuje sa pri zvyšovaní výkonnosti, sústredenosti, zvládania panických stavov.
registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010