V oblasti pracovnej a organiza─Źnej psychológie vykonávame:

- posúdenie predpokladov pre výkon danej profesie,

- posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon povolania ako sú─Źas┼ą výberového procesu uchádza─Źov o zamestnanie

- personálny audit

- vykonanie posúdenia a následného poradenstva v oblasti profesionálnej orientácie.  

domain registration & webhosting - www.poruban.sk  © 2010