V oblasti pracovnej a organizačnej psychológie vykonávame:

- posúdenie predpokladov pre výkon danej profesie,

- posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon povolania ako súčasť výberového procesu uchádzačov o zamestnanie

- personálny audit

- vykonanie posúdenia a následného poradenstva v oblasti profesionálnej orientácie.  

registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010