Psychologické poradenstvo je odborná a špecializovaná činnosť zameraná na pomoc ľuďom v ťažkostiach či už krátkodobého alebo dlhodobého charakteru.

V našej praxi sa venujeme poradenstvu zameranému na :

  • osobnostný rozvoj
  •  na otázky riešenia vzťahov
  • manželské a predmanželské poradenstvo
  • riešenie vzťahových kríz.

Ďalšou oblasťou je poradenstvo uplatnenia sa v pracovnom živote, pri voľbe povolania, pri výbere strednej či vysokej školy a pri problémoch s učením.

Nepredpisujeme recepty, hľadáme riešenia.

 

 

registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010