FESKO, s.r.o funguje od roku 2010 ako neštátne zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa realizujú hlavne psychologické vyšetrenia a psychoterapia.

 

Dňom 30.6.2022 končíme zvluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami.

 

Vykonávame psychologické vyšetrenia pre posúdenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS a tiež psychologické vyšetrenie pre možnosť držania a nosenia zbrane a streliva, ktoré je upravené vo vyhláške 229/2011 Z.z. Tieto vyšetrenia sú plne hradené žiadateľmi.

 

Na psychologické vyšetrenia resp. psychoterapiu sa objednáva telefonicky.

Garantujeme, že poskytované služby sa uskutočnia v objednanom termíne, bez čakania.

 

registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010