FESKO, s.r.o funguje od roku 2010 ako neštátne zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa realizujú hlavne psychologické vyšetrenia a psychoterapia.

 

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Vykonanie zdravotníckych výkonov a ich preplatenie zdravotnou poisťovňou je však limitované výškou dohodnutého finančného objemu, preto nie všetky vaše požiadavky je možné vykonať na základe úhrad zo zdravotných poisťovní.

 

Vykonávame psychologické vyšetrenia pre posúdenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS a tiež psychologické vyšetrenie pre možnosť držania a nosenia zbrane a streliva, ktoré je upravené vo vyhláške 229/2011. Tieto vyšetrenia sú plne hradené žiadateľmi.

 

Na psychologické vyšetrenia resp. psychoterapiu sa objednáva telefonicky.

Garantujeme, že poskytované služby sa uskutočnia v objednanom termíne, bez čakania a bez príplatku.

 

registrácia domény & webhosting - www.poruban.sk  © 2010